Langedijk Centraal
In Alkmaar hebben onlangs meerdere jaarlijkse evenementen plaatsgevonden waarbij een discussie ontstond over de vraag of er wel of geen entreegeld ...
Achtendertig gemeenten, twee provincies en een waterschap vragen in een brief aan D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya of zij hen wil steunen in hun strij ...
Het college van Alkmaar heeft met het ziekenhuis een vaststellingsovereenkomst gesloten over vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie ...
In een evaluatie over het vaarbeleid in Langedijk wordt voorgesteld om structureel 20.000 euro te reserveren voor het vaartoezicht. Dit schrijft he ...
De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het plan om een Beachpark in recreatieschap Geestmerambacht aan te leggen voorlopig afgewezen. Dit ...
Dinsdag vergaderden de sociale raadscommissies van Heerhugowaard en Langedijk over de kadernota minimabeleid 2016. Dit schrijft het NHD. De twee ge ...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl