Langedijk Centraal
ChristenUnie-raadslid Wim Nugteren vroeg het college dinsdagavond met behulp van een motie om te heroverwegen of de stichting Voedselhulp Geloof, H ...
Dinsdagavond moet de gemeenteraad besluiten over de programmabegroting voor 2017. In die begroting staat onder andere een bedrag van 100.000 euro v ...
Woensdag 16 november vindt in het stadhuis van Alkmaar het eerste Alkmaars Scholieren Debat plaats. Het wordt georganiseerd door de gemeenteraad in ...
Het college van Langedijk heeft op 1 november besloten in te stemmen met een onderzoek dat kan leiden tot een nieuwe turnaccommodatie voor Turn Tot ...
Woensdagavond werd bekendgemaakt dat Han ter Heegde binnenkort vertrekt als burgemeester van Heerhugowaard. Hij is woensdagavond voorgedragen als n ...
Dinsdagavond werd de programmabegroting voor 2017 besproken in de forumvergadering. Het college vroeg in het kader van nieuw beleid onder andere om ...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl