Gemeente Langedijk versoepelt de regels voor activiteitensubsidie. Voortaan kan subsidie worden aangevraagd voor zowel eenmalig ...
Regio Noord-Holland Noord heeft een goede uitgangspositie om nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen bij de energietransitie. ...
Woensdag ondertekenden partners van het primair en voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland samen met de gemeenten in de regio Alkmaar het Thuisz ...
Eens per kwartaal rijdt de chemokar langs diverse halteplaatsen in Langedijk om klein chemisch afval te verzamelen, zodat mensen dit niet zelf naar ...
Regio Alkmaar heeft sinds 29 maart een digitaal 'co-creatie' platform, waarop professionals, jongeren, ouders, cliëntenraadsleden en ambtenaren ku ...
Het college van Langedijk heeft uitgangspunten voor de te ontwikkelen locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras vastg ...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl