De komende tijd controleert gemeente Langedijk de rolemmers met oranje deksels die voor leging langs de weg staan. Dat doen we ...
Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financi ...
Als antwoord op schriftelijke vragen van de Alkmaarse fracties OPA, CDA en VVD, laat het college weten dat de chaos op 24 en 25 ...
De gemeenteraden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben dinsdag een email gekregen over de campagne Schuldvrij!. Verzen ...
Vorige week liet gemeente Langedijk weten dat er in het zwemgedeelte van de Noorderplas een verhoogde bacteriologische verontre ...
Binnenkort ontvangen 2.000 inwoners van Langedijk een uitnodiging om mee te doen aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. Het gemeentebestuur wi ...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl