Langedijk versterkt haar waterrijke karakter. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 is daarin een nieuwe stap geze ...
Gemeente Langedijk werkt aan een hondenbeleid. Hierin wordt vastgesteld welke losloopgebieden er zijn en welke regels er gelden ...
Een paar weken geleden is er huis-aan-huis een gemeentegids verspreid in Langedijk. Deze ‘Gemeentelijke informatiegids 2017-2 ...
Bijna alle amendementen en moties van de oppositie over de begroting van de gemeen ...
Vrijdag kregen jeugdhulpaanbieders de rechter niet op de hand in hun kort geding te ...
In de Spoorstraat gaat de gemeente Langedijk deze week het riool 'relinen'. Relinen is een rioolrenovatietechniek, waarbij het ...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl