De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft woensdag unaniem de conceptbegroting 2022 voor Dijk en Waard aangenomen. Burgemeester Bert Blase is tevreden: "Ik denk dat het een heel plezierig signaal is naar de nieuwe gemeente, zodat deze weet dat de oude raad van Heerhugowaard zich content voelt met deze overdracht en deze voorstellen. Dat lijkt me een belangrijke conclusie voor de avond."

Voorafgaand aan de stemming, waren nog wel een aantal amendementen aangevraagd en aangenomen. VVD en Senioren Dijk & Waard wilden graag de onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren met 11,1 procent verlagen. Dat vinden de fracties wel zo eerlijk, aangezien zij gemiddeld 43 euro rioolheffing meer gaan betalen, terwijl huurders juist 12 euro goedkoper uit zijn door een lagere afvalstoffenheffing. Het verschil van 1,1 miljoen euro kan de gemeente opgevangen in het structurele begrotingssaldo. Alleen D66 stemde tegen, omdat de fractie de voorgestelde OZB "best reëel" vindt.

Ook werd per amendement het aantal mogelijkheden voor kwijtschelding uitgebreid. In het origineel kon deze alleen verkregen worden voor onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing-gebruikersdeel niet woningen. Hieraan zijn toegevoegd afvalstoffenheffing, rioolheffing-eigenaarsdeel, en leges betreffende wettelijke verplichte bbb-indentiteitsbewijzen. Het voorstel haalde het net met 12 tegen 10. VVD, CDA en SDW stemden tegen. SDW vindt het een "redelijk voorstel", maar laat het liever aan de nieuwe gemeenteraad.

Een amendement van SDW tegen de invoering van 55 euro aan kosten voor parkeervergunningen en bezoekerspassen, ten koste van 100.000 euro aan baten voor de gemeente, werd unaniem door de raad aangenomen.

Er was onder andere ook nog een amendementje vanuit Langedijk omtrent verlaging van het sluizengeld van 2,05 euro naar 2 euro. Dat maakt betaling een stuk makkelijker. Het voorstel werd snel unaniem aangenomen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl