Wethouders Marcel Reijven en Annette Groot van Langedijk en Heerhugowaard hebben vrijdag het woonrapport 'Zorgen voor Morgen' in ontvangst genomen van de Katholieke Bond van Ouderen. Het rapport over ouderenhuisvesting is opgesteld na onderzoek in Ede, maar de bevindingen en adviezen kunnen ook erg nuttig zijn voor andere gemeenten en de ouderen die er wonen.

Volgens het rapport, opgesteld door een werkgroep van de Protestants Christelijke Ouderenbond, zijn er in Nederland zo’n 820.000 ‘ouderenhuishoudens’ met een (inmiddels) ongeschikte woning. En dat terwijl er vergrijzing is. Gemeenten en woningbouwers lopen dus ruim achter op de behoeften. De werkgroep vraagt dan ook om meer ruimte in woonprogramma's voor collectief wonen en woningen die geschikt zijn, of kunnen worden gemaakt, voor aangepast wonen en mantelzorg.

Daarnaast vraagt de werkgroep om eenduidige en eenvoudige regelgeving voor verbouwingen die afwijken van het bestemmingsplan, met het oog op mantelzorghuisvesting, en om een subsidie voor verhuizing naar een kleinere sociale woning.

Het volledige rapport is te vinden op pcob.nl.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl