In gemeente Langedijk wordt met onnodig zwaar materiaal gemaaid, waardoor de grond verdicht en bodemleven verstikt. Ook is er geen oog voor dieren en beschermde planten. Dat stelt fractievoorzitter Soledad van Eijk van GroenLinks, naar aanleiding van signalen van inwoners. "Na maaiwerkzaamheden liggen diverse dode vogels, zoogdieren en dergelijke verspreid op de terreinen". De fractie wil niet alleen dat er anders gemaaid wordt, maar ook dat er beter wordt omgegaan met inwoners die hierover de gemeente bellen.

GroenLinks kreeg een aantal emails over maaiwerkzaamheden en hoe er werd omgegaan met klachten en opmerkingen, en zag hier ook veel opmerkingen over op Facebook. "De reacties op het gemeentehuis geven blijk van desinteresse naar de personen met een melding over de aangerichte vernielingen", aldus Van Eijk. Datzelfde geldt ook voor meldingen van dood gemaaide dieren en achtergelaten, rottend maaisel. Ze wil graag van het college weten hoeveel meldingen de gemeente heeft gekregen.

De Groenen willen graag van het college weten waarom er voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden geen inspectie is, en hoe het van plan is de uitvoering te laten stroken met de Ecologische Structuurvisie 2012-2022 van gemeente Langedijk.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl