Bij de geleidelijke transformatie van het stationsgebied Dijk en Waard is het belangrijk om de milieueffecten goed te blijven volgen. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de gemeente. Ook vraagt de commissie om ambities en de grenzen van de mogelijkheden zo concreet mogelijk te maken. Zo kunnen de effecten op het milieu goed in kaart worden gebracht. De gemeente is dankbaar voor het gevraagde advies en neemt het mee in het proces. Een volwaardig milieueffectenrapport (MER) komt er echter niet, de gemeente vindt dat een vormvrije MER-beoordeling volstaat.

Gemeente Heerhugowaard wil het stationsgebied transformeren tot een hoogstedelijk woon- en werkgebied. In het kader van de Crisis- en herstelwet, heeft de gemeente toestemming gekregen om te experimenteren met de Omgevingswet 2022. Die biedt meer ruimte voor bestemmingsplannen dan de huidige wetgeving.

Om de milieueffecten goed mee te laten wegen, vindt de Commissie dat duidelijk moet zijn wat er minimaal en vooral maximaal gebouwd kan worden in het stationsgebied. Ook vraagt de Commissie om ambities zo concreet mogelijk vast te leggen. Dan is het mogelijk om effecten te beoordelen en achteraf te bepalen of plannen geslaagd zijn. Met goede monitoring kan de gemeente op tijd bijsturen bij ongewenste effecten of als blijkt dat de doelen niet gehaald worden.

De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden en mee te nemen in het verdere proces, maar houdt het bij vormvrije MER-beoordeling. Een volwaardig rapport is ook niet wettelijk verplicht.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl