Nog dit jaar wordt gestart met het verkeersplan voor Sint Pancras, dat door de gemeente is opgesteld. Het 30 kilometergebied van de Helling wordt langer, er komt een voetpad naast de weg en wie zich er aan de snelheid houdt, spaart tegoed op voor dorpsinitiatieven. Verder wordt geprobeerd om gebruik van drempels te vermijden, verdwijnt de doseerpaal in de Vronermeerweg en het zebrapad van de Twuyverweg wordt verplaatst. Er is ook gehoor gegeven aan de petities tegen een snelfietspad langs de Gedempte Veert.

Maar niet alle wensen en ideeën worden meegenomen. Er komt geen oostelijke ontsluiting of noordelijke randweg. De verkeersdruk zou op de Bovenweg afnemen, maar het college ziet verschuiving naar andere wegen in het dorp niet zitten. Ook wordt de Bovenweg bij de Dekamarkt geen fietsstraat. Er is daarvoor teveel autoverkeer. De Fietsersbond en de Dorpsraad wilden graag een stuk van zo'n 300 meter. Er staat in het rapport wel iets van 'shared space', maar wat dat precies inhoud is niet duidelijk en er is geen voorstel aan de gemeente om er geld in te steken.

In het Sweco-rapport staat dat de doseerpaal in de Vronermeerweg pas weg kan als verkeer op het Daalmeerpad voorrang krijgt. De Fietsersbond wil nog een tweede voorwaarde: eerst moet de fietsveiligheid op de Vronermeerweg worden gewaarborgd. Er wordt herinnerd aan het dodelijke fietsongeval in 2006. Liefst ziet de bond een los fietspad - een prijzige oplossing - maar het verhinderen van doorgaand verkeer zou volstaan. Een fietsvriendelijke Spanjaardsdam zou nog mooier zijn.

Het beloningssysteem is bijzonder maar niet nieuw. Zo toerde de laatste twee jaar een 'Safety-Safe' door Brabant rond; een snelheidsmeter met een digitaal bord waarop het actuele spaarbedrag staat.  Het systeem vermindert het aantal snelheidsovertreders met gemiddeld 25 procent. Tot drie dagen terug kon in Waalwijk tot 1.500 euro gespaard worden voor de verkeersveiligheid van schoolkinderen in de betreffende straat. Het systeem stond ook al in een Rotterdamse en Haagse straat. (foto: Safety-safe)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl