Langedijk Centraal


Het aantal hulpvragen van jeugd in Langedijk is door de coronacrisis toegenomen. Dit schrijft het college van B&W in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Scholen, Jeugd- en Gezinscoaches en de GGZ bevestigen dit beeld. Jongeren die aankloppen vertellen dat ze depressiviteit ervaren door gebrek aan perspectief en omdat ze niet kunnen genieten. Sommige ouders geven aan minder zicht te hebben op wat hun kinderen doen.

Het college van Langedijk zegt zich zorgen te maken om de jeugd, maar ook dat er vanuit er weinig kan worden gedaan aan de oorzaak van de problemen. "Maar we doen wat we wel kunnen en zijn steeds op zoek naar wat nog meer helpend kan zijn."

Er wordt gewerkt aan versterking van de hulpverlening en samenwerking met scholen en hulporganisaties. Andere kwetsbare groepen zoals eenzame ouderen krijgen ook extra aandacht. Activiteiten zijn onder andere extra inzet op jongerencoaching, (online) activiteiten voor jongeren, het actief benaderen van kwetsbare groepen en maatjesprojecten.

Gemeenten kunnen rekenen op 200 miljoen voor het welzijn van jeugd en andere kwetsbare groepen, en promotie van een gezonde leefstijl, maar hoe het Rijk het geld verdeelt wordt pas volgend maand duidelijk. Daarnaast komt voor het onderwijs ruim acht miljard euro vrij. B&W: "Deze maand brengen de scholen via een scan in kaart welke problemen en behoeftes er zijn. Het grootste deel van dit bedrag is bedoeld voor de aanpak van leerachterstanden". Een deel gebruikt echter wel gebruikt worden om samen met scholen en verbonden organisaties de jeugd te helpen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl