Langedijk Centraal


Woensdag overhandigden Juliette Lindhout en Sjoerd van der Linde van Studio Louter het uitgewerkte visiedocument voor Museum BroekerVeiling aan directeur Ron Karels en wethouder Nils Langedijk. Bij de ontvangst zij de cultuurwethouder van Langedijk: “ Ik ben zeer benieuwd naar de visie en de mogelijkheden die Studio Louter ziet voor deze stap. Zeker in deze tijd, waarin de cultuursector onder druk staan."

In een notendop zegt de toekomstvisie dat de BroekerVeiling de potentie heeft om een uniek museum te worden. Een plek waar de cultuur-historische waarden en een inspirerend groen(te)verhaal tot leven komen, en waar bezoekers al varend de verhalen van Langedijk en de regio kunnen ontdekken. Verbonden met de lokale gemeenschap en het Rijk der Duizend Eilanden, het groene hart in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

"Wij ontwerpen onvergetelijke ervaringen voor bezoekers van musea, want wat je voelt, blijft je bij", zegt Van der Linde. "Wij geloven dat mensen betekenisvolle verhalen nodig hebben om de wereld beter te begrijpen. Hoe meer we ze emotioneel bij die verhalen kunnen betrekken, hoe beter de boodschap wordt onthouden".

Studio Louter werkte voor het visiedocument samen met het museum, maatschappelijke organisaties, inwoners, Stichting Veldzorg, diverse overheden, Stichting Toeristische Promotie Langedijk, stedenbouwkundig bureau MUST en industrieel en cultureel erfgoed kenner Maarten de Wolff.

Juliette Lindhout: "Met de inbreng hebben we de visie aangescherpt. Er komt meer aandacht voor educatie en samenwerking met lokale scholen. Het verhaal over de scheepshelling wordt verteld en de historische botencollectie krijgt een plek. Ideeën over tijdelijke tentoonstellingen worden meegenomen en er komen mogelijk een muziekkapel en pluktuin op het buitenplein. Deelnemers uitten zorgen over massale aantallen bezoekers en mogelijke schade aan het Oosterdelgebied door intensievere bevaring. Ons advies is dan ook om daar nadrukkelijk rekening mee te houden."

Museumdirecteur Ron Karels: “We praten al jaren over de toekomstplannen. Met deze visie gaan we terug naar onze roots: tuinders die aardappelen, groente en uien verbouwden en veilden. Dàt verhaal willen we blijven vertellen. Met deze visie komt de museale en historische waarde beter tot zijn recht, en voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk. In een bootje, maar ook lopend of met een groep kun je het museum erVAREN. En bovendien is het niet onze visie om alleen bezoekers te trekken. We willen een deel van het museum open stellen voor bewoners en bedrijven, gratis toegankelijk voor iedereen.”

Naar verwachting besluit de gemeenteraad kort voor de zomervakantie over de visie en de bijbehorende financiële verkenning en plan van aanpak.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl