Langedijk Centraal


Op 14 maart 2017 sloten Langedijker wethouder Jasper Nieuwenhuizen en SV Vrone verenigingsvoorzitter Jaap de Vries een overeenkomt voor de verkoop van grond aan de gemeente. Bijna precies drie jaar later is het dan zo ver: de gemeenteraad ging met een ruime meerderheid akkoord met de plannen voor een gloednieuw sportcomplex en nieuwbouw er omheen.

Bij de Pancrasser sportvereniging heerst blijdschap dat het er eindelijk van gaat komen. Al jaren wil SV Vrone renoveren, maar de onderhandelingen met marktpartijen liepen op niets uit. In 2017 sprong de gemeente bij. Nu is er dan groen licht, al zijn de plannen allesbehalve definitief. "Door dit akkoord kunnen we nog beter in overleg met de omwonenden. Op die manier kunnen we voor alle partijen het plezier van ‘een club midden in het dorp’ waarmaken."

Veel interactie tussen de gemeente en de buurt is er nog niet geweest, was LDW-fractievoorzitter Floris de Boer opgevallen. Wethouder Nieuwenhuizen erkende dit, maar gaf aan dat er zonder afspraak met de raad nog weinig was om over te praten. Nu is dat er wel.

SV Vrone staat een deel van de grond af voor woningbouw om het plan financieel haalbaar te maken. De gemeente verleent een krediet van 2,81 miljoen euro en verwacht een goed deel terug te verdienen door de grond door te verkopen. Het gaat om negen vrije kavels aan de Boeterslaan en grond aan de Vinkenlaan voor een complex met 42 appartementen.

Er zijn twee varianten, waarbij het college een duidelijke voorkeur uitspreekt voor Variant 1. Deze is geraamd op 934.000 euro. Dat is wel 249.000 euro meer dan Variant 2, maar de indeling is volgens het college veel gunstiger. De kantine en tribune liggen centraal en de 50 parkeerplekken komen niet direct achter bestaande woningen. De kosten zouden met 86.000 euro kunnen worden verminderd door het aantal sociale appartementen van dertien (30%) naar negen (21 %) terug te brengen.

Lokaal Dijk en Waard, CDA en Senioren Dijk & Waard wilden echter de voorkeur schrappen uit het voorstel, om zoveel mogelijk ruimte te laten voor inspraak. In een aangeleverd amendement wilden de fracties onder andere ook het krediet verlagen met 125.500 euro en bovendien maximaal 125.000 euro reserveren voor kwaliteitsverbetering, onder meer voortkomend uit participatie. Wethouder Nieuwenhuizen kon zich hier niet in vinden omdat er dan een kleine marge over zou blijven voor eventueel hoger uitvallende kosten, maar de gemeenteraad besloot anders.

De VVD diende een motie in om de vrije kavels in Variant 1 groter te maken, omdat de achtertuinen zo vrij klein zouden worden. Dat lijkt echter onmogelijk, zonder toch op Variant 2 uit te komen. Maar dat zou opgelost kunnen worden door de grond aan de Boeterstraat in zes kavels te verdelen. Uiteindelijk werd de motie ingetrokken.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl