Langedijk Centraal


De evaluatie van het Langedijker horecabeleid is afgerond. Sinds januari keek de gemeente in diverse fases samen met ondernemers, inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden kritisch naar wat goed gaat en waar aanpassingen nodig zijn. De evaluatie biedt meteen bouwstenen voor het toekomstige beleid van fusiegemeente Dijk en Waard.

Het horecabeleid van Langedijk stamt uit 2012 en is in 2014 op een aantal technische punten aangepast. Doel van het beleid is het faciliteren van horeca op diverse locaties, met ook oog voor een goed woon- en leefklimaat en mogelijkheden voor paracommerciële activiteiten.

Uitgangspunt in het huidige bestuursakkoord is enerzijds dat de horeca meer ruimte krijgt voor levendigheid en vermaak, en anderzijds meer verantwoordelijkheid draagt voor een goede relatie met de omgeving. Maar vooral de Omgevingswet 2021 en andere ontwikkelingen, zoals Langedijk Ontwikkelt met Water, vragen om herijking van het beleid.

Uit de evaluatie blijkt dat het investeringsklimaat voor horeca slecht is in Langedijk . Dit terwijl de verwachting is dat er vroeg of laat behoefte ontstaat aan nieuwe horeca. Die hoeft niet per sé bij bestaande horeca te komen. Als locaties zijn geopperd het Broekerplein, Museum BroekerVeiling, Marktzicht, Havenplein, Geestmerambacht, centrum Sint Pancras en bij het Twuyvermeer.

Ook blijkt dat er weinig keuze is voor jongeren, met name minderjarigen. Voor ouderen is de keuze beperkt. Hoe dat zich verhoudt met de behoeften is niet bekend, maar het is volgens gemeente Langedijk zeker gewenst om meer opties te bieden. Daarbij kan de gemeente inzetten op onder andere alcoholpreventie bij jongeren en het welzijn van zowel ouderen als jongeren. De vraag is ook of verenigingen en  rol kunnen spelen en zo ja welke.

Andere onderdelen uit de evaluatie betreffen het rookverbod, openingstijden van de horeca en terrassen, en beleidsverschillen tussen Langedijk en Heerhugowaard.

Een uitgebreid rapport is te vinden op gemeentelangedijk.nl. (foto: Pexels / Oleg Magni)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl