Langedijk Centraal


Vorige week bracht Elsevier haar onofficiële ranglijst van beste ziekenhuizen in Nederland naar buiten. Dertien ziekenhuizen mogen zich winnaar noemen in dit onderzoek, waaronder de Noordwest Ziekenhuisgroep. Net als de twaalf andere winnaars heeft Noordwest de maximale eindscore van vier bolletjes. Daarmee is het NWZ tevens het hoogst scorende ziekenhuis in Noord-Holland. Vorig jaar presteerde Noordwest volgens Elsevier ook bovengemiddeld, maar met drie bolletjes.

Jaarlijks worden ziekenhuizen beoordeeld op vier vlakken. Het NWZ scoorde op drie thema's bovengemiddeld: dienstverlening aan de patiënt (van praktische service tot voorlichting over ingrepen), veiligheid en effectiviteit (het leveren van nauwkeurige en juiste zorg op basis van wetenschappelijke richtlijnen). Alleen op wachttijden scoorde het Noordwest licht beneden het gemiddelde.

Elsevier benadrukt dat dit geen ranglijst is, maar dat het laat zien in hoeverre een ziekenhuis afwijkt van het landelijk gemiddelde. Dit jaar is er geen enkel ziekenhuis dat zowel op Patiëntgerichtheid als op Medische zorg maximaal scoort.

Ook de financiële stabiliteit van de ziekenhuizen werd beoordeeld. Voor de korte termijn krijgt Noordwest twee van maximaal drie sterren, voor de lange de volle score. Het totaaloordeel is maximaal vier sterren, NWZ behaalde er drie wat aangeeft dat het ziekenhuis een stabiele positie heeft.

Voor de niet-echt-ranglijst selecteerde Elsevier 392 indicatoren en liet ze door bureau SiRM analyseren. Dit zijn zowel indicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg als het Zorginstituut Nederland in het verslagjaar 2019. Voor de wachttijden zijn gegevens gebruikt die Mediquest verzamelt voor de overheid.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl