Wethouders Nils Langedijk en Monique Stam hebben vrijdag gezamenlijk de start aangekondigd van het project 'Westdijk en havens'. Het gaat om het grensgebied van Heerhugowaard en Langedijk, van de fietsbrug ‘De Krul’ tot de havens Dit is de eerste gebiedsontwikkeling waarin beide colleges concreet samenwerken. Inwoners in het gebied ontvangen in de week van 16 november een uitnodiging voor het invullen van een korte online vragenlijst over hun ideeën en wensen.

De colleges van beide gemeenten willen van dit grensgebied een mooie verbindingszone maken. Wethouder Stam: "Zoals het bestuursakkoord luidt: we willen samen aan de slag. Met deze visie maken we dit concreet. Dit gebied heeft de potentie een visitekaartje van de nieuwe fusiegemeente te worden. Het water, de Westdijk en de havens kunnen de recreatieve en cultuurhistorische verbinding tussen het stationsgebied en het Oosterdelgebied worden."

De visie voor Westdijk en havens is een deelproject van de gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard, die in juni 2020 door beide colleges is vastgesteld. De visie bestrijkt het hele gebied tussen de winkelcentra Middenwaard en Broekerveiling.

Het kanaal Omval-Kolhorn vormt nu de scheiding tussen twee gemeenten. In het nieuwe perspectief is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Wethouder Langedijk: "Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor ontspanning, recreatie, wonen en sport voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard. De proef met de boot Broekervaart is een voorbeeld van een initiatief, maar wij denken dat er meer mogelijkheden zijn."

Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben de bureaucombinatie Rob Vrolijks-Urhahn Stedenbouw opdracht gegeven een visie te maken voor het gebied Westdijk en havens. Omwonenden, stakeholders en ondernemers worden daar vanaf het begin bij betrokken. De eerste stap is een online peiling voor de inwoners in de omgeving van de Westdijk, en de havens van Broekhorn en Broek op Langedijk. Begin 2021 volgt een verdiepende bijeenkomst en in het tweede kwartaal moet de gebiedsvisie gereed zijn.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl