Langedijk Centraal


Het Corona Steunfonds van Langedijk en Heerhugowaard blijft beschikbaar. Wethouders financiën Bert Fintelman en Jasper Nieuwenhuizen: "De crisis is nog niet voorbij dus steun zal de komende tijd ook nog nodig zijn. We willen een actieve rol blijven spelen om onze partners zo goed mogelijk te helpen". Bovendien is vooral in Heerhugowaard nog weinig aanspraak op het steunfonds gemaakt.

Het Corona Steunfonds werd in juni opgericht voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers die door de coronacrisis in de problemen kwamen. Als aanvulling op bijdragen van hogere overheden, stelde gemeente Langedijk 400.000 euro beschikbaar en in Heerhugowaard werd 2,5 miljoen gereserveerd gelegd. Tot nu is respectievelijk 151.000 en slechts 76.000 euro uitgekeerd, al liggen er nog vijf en acht aanvragen. Er wordt met aanvragers gekeken of er eventueel andere steunvormen zijn.

In Heerhugowaard ging er onder andere geld naar horeca om leges voor terrassen te compenseren, terwijl deze nog niet konden worden opgezet. In Langedijk kreeg Museum Broekerveiling een lening. Behalve dergelijke bijdragen is het fonds er ook voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, sociaal en economisch herstel op de lange termijn. Zoals het project 'Camping Dijk en Waard', dat is bedoeld om zulke initiatieven te koppelen en voor de toekomst te borgen.

Het Corona Steunfonds blijft beschikbaar zo lang er aanvragen binnen blijven komen en er nog geld in de pot zit.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl