Langedijk Centraal


Er zijn vanuit de hele provincie 122 projecten ingezonden voor de tweejaarlijkse Arie Keppler Prijs 2020. De prijs wordt uitgereikt voor toonaangevende projecten wat betreft architectuur, stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Elf projecten komen uit Alkmaar, vier uit gemeente Bergen, twee uit Heerhugowaard en één vanuit Langedijk.

Arie Keppler was 100 jaar geleden pleitbezorger van welstandscommissies. De Arie Keppler Prijs van Stichting MOOI Noord-Holland belicht ontwerpen en beleid die een voorbeeld zijn op sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk vlak. Onderwerpen waarop veel werd ingezonden zijn herbestemming en hergebruik, leefbaarheid en sociale cohesie, identiteit en icoonwaarde, woningbouw en verduurzaming.

Uit alle inzendingen selecteert een jury nu twaalf nominaties, drie per categorie. De uiteindelijke winnaars worden op 5 november onderscheiden met een erepenning tijdens de feestelijke prijsuitreiking.

Meer info op ariekepplerprijs.nl.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl