Langedijk Centraal


Het besluit begin deze maand, om de Montessorischool in Heerhugowaard te sluiten deed veel stof opwaaien . Inmiddels is duidelijk dat het basisonderwijs op de Montessorischool in Heerhugowaard volgens De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) voldeed aan alle gestelde kwaliteitseisen. Uit documenten die mediapartner NH Nieuws in handen heeft, blijkt dat de overkoepelende onderwijsorganisatie Allente het oordeel van de NMV naast zich heeft neergelegd.

De conclusies van het bestuur van Allente over het Montessorionderwijs in Heerhugowaard zijn niet bepaald mals. Zowel het onderwijs als de leraren voldeden niet aan de voorwaarden om goed onderwijs te verwachten. Daarmee zou goed Montessorionderwijs op de locatie in Heerhugowaard niet mogelijk zijn.

Die bevindingen komen echter niet overeen met het oordeel van de NMV, blijkt uit één van de conclusies van een extern onderzoek uit 2019: "Op dit moment zijn er onvoldoende voorwaarden aanwezig in de school om goed Montessorionderwijs te mogen verwachten, ondanks het oordeel van de NMV."

Net als iedere school, staan de Montessorischolen onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De vereniging stelt daarom hoge eisen aan het Montessorionderwijs. Een school die volgens de inspectie haar zaken op orde heeft, voldoet ook aan het kwaliteitskader van de NMV en omgekeerd, aldus de vereniging. De inspectie kijkt voornamelijk naar de onderwijsopbrengsten en -kwaliteit. De vereniging 'bevordert en bewaakt de kwaliteit van het Montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw', is te lezen op montessori.nl.

"Met ervaringsdeskundigen zorgt de NMV voor de kwaliteitsbewaking", vertelt Peter Warnder, ambtelijk secretaris. De vereniging geeft aan regelmatig bezoeken te brengen aan scholen. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en inhoud van het onderwijs en de deskundigheid van docenten.

De secretaris bevestigt dat er inderdaad een extern onderzoek is gedaan naar de Montessori in Heerhugowaard, en dat het onderwijs aan hun eisen voldeed. "Onze ervaringsdeskundigen leggen de school langs een bepaalde meetlat om het Montessorigehalte te bepalen. Uit ons onderzoek is gebleken dat de school een voldoende scoorde en voldeed aan onze maatstaven. Het was in orde." De vereniging biedt verder geen inzage in het beoordelingsrapport, omdat het voor intern gebruik is bedoeld.

Niet alleen heeft het bestuur van Allente het oordeel van de NMV genegeerd, ook blijkt dat er pas in september 2019 een extern deskundige werd bijgehaald, terwijl al in 2018 duidelijk was dat het leerlingenaantal zorgelijk daalde. Is er voldoende ingegrepen om de basisschool en het Montessori in Heerhugowaard te redden? NH Nieuws heeft inmiddels via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) documenten opgevraagd bij Allente, om openheid van zaken te krijgen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl