Langedijk Centraal


Om de bestendigheid van de BroekerVeiling te versterken, starten het museum en gemeente Langedijk versneld met het vormen van een nieuwe toekomstvisie. Wethouder Nils Langedijk: "Het is belangrijk om juist nu vooruit te kijken. Het museum is door het coronavirus in zwaar weer gekomen. Vanuit het gemeentelijk Steunfonds willen we daar op korte termijn financieel in ondersteunen. Voor de lange termijn moeten we nu doorpakken om het museum qua inhoud en economische positie te versterken."

De plannen voor het visietraject die eind vorig jaar zijn besproken worden versneld opgepakt. Aan de hand van scenario’s wordt verkend hoe het museum kan groeien in museale inhoud, het aantal bezoekers en haar waarde voor de omgeving. Het museum en de gemeente zoeken een goede balans tussen die doelen. Zo wordt de komende periode ook de samenhang van ontwikkelingen rond het kanaal tussen Heerhugowaard en Langedijk bekeken in een gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard. Dat reikt ook tot aan het Museum BroekerVeiling en Oosterdelgebied.

Concreet zal de toekomstvisie inhoudelijke stappen beschrijven, met daarbij een concreet plan van aanpak voor de programmering, organisatie, communicatie, exploitatie en ook verduurzaming.

De toekomstvisie voor het museum wordt samen met belangenpartijen en stakeholders gevormd. “We willen daarom een brede toekomstvisie opstellen waaruit duidelijke speerpunten naar voren komen. Het moet voor iedereen zichtbaar zijn welke doelen we nastreven en met welke concrete acties we die kunnen realiseren”, aldus museumdirecteur Ron Karels.

In de gemeentebegroting heeft de raad van Langedijk hiervoor budget gereserveerd. Nu wordt gestart met de aanbestedingsprocedure voor een bureau dat de toekomstvisie oppakt. Van de zomer wordt een selectie gemaakt en doel is het document eind 2020 klaar te hebben, zodat de gemeenteraad hier begin 2021 over kan besluiten.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl