Langedijk Centraal


De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard zijn akkoord met de toetsingscriteria op grond waarvan maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers een beroep kunnen doen op het coronasteunfonds. In Heerhugowaard is hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld en in Langedijk 400.000 euro.

"Het geld moet besteed worden daar waar het echt het verschil kan maken", aldus Langedijker wethouder Bert Fintelman. Collega Jasper Nieuwenhuizen vult aan: "Een aantal maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk en de continuïteit komt in het geding. Aan hen willen we steun verlenen in bijvoorbeeld de exploitatie. Ook ondernemers hebben forse klappen gekregen. Daarvoor is een stimuleringsbijdrage mogelijk, vanuit samenwerkingen."

Individuele organisaties kunnen een compensatievergoeding aanvragen, wanneer er geen of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt kon worden van een vergunning of van een bij de gemeente gehuurde ruimte. Maatschappelijke organisaties kunnen een exploitatiebijdrage aanvragen, bij acute problemen door inkomstenverlies. Samenwerkende organisaties kunnen een stimuleringsbijdrage aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan een collectieve inzet op het duurzaam, sociaal en economisch herstel van de gemeente.

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente maatwerk leveren voor organisaties die niet voldoen aan de criteria.

Aanvragen kunnen worden ingediend via heerhugowaard.nl/steunfonds en gemeentelangedijk.nl/coronawijzer.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl