Langedijk Centraal


Ondanks dat Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken heeft voor een ongedeeld samengaan van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, inclusief Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk, geeft gemeente Alkmaar nog niet op. De gemeenteraad wil nog steeds dat de dorpskernen bij Alkmaar gevoegd worden en laat VVD-fractieleider John van der Rhee hiervoor maandag aanstaande pleiten tegenover Gedeputeerde Staten (GS).

De provincie erkent dat er in de twee dorpskernen verdeeldheid heerst, maar vindt dat de colleges van Heerhugowaard en Langedijk goed met deze signalen aan de slag zijn gegaan. Daarnaast hebben Heerhugowaard en Langedijk de gemeente Alkmaar een voorstel gedaan om te streven naar ‘grenzeloos bestuur grensgebied’ ofwel een vorm van bestuur waardoor inwoners geen last zouden ondervinden van gemeentegrenzen.

De Alkmaarse raad vindt dit niet genoeg en laat VVD-fractieleider John van der Rhee maandag namens de hele raad het woord voeren als hij inspreekt bij de digitale vergadering van GS. "Ik was al van plan om als fractievoorzitter van mijn partij in te spreken. Dat heb ik gemeld in de presidiumvergadering van afgelopen maandag. Vervolgens hebben alle partijen mij verzocht namens de hele raad te spreken. De inhoud van mijn verhaal is daarop enigszins aangepast."

Van der Rhee is er altijd al een groot voorstander van geweest om Sint Pancras en heel Koedijk bij Alkmaar te voegen. "Ik ben een voorvechter van regionale samenwerking, en van lokale democratie. Ik luister naar wat de inwoners willen. Zij hebben in meerderheid aangegeven bij Alkmaar te willen horen."

De Alkmaarse raad en ook burgemeester Piet Bruinooge, vinden dat Heerhugowaard en Langedijk het tegenover GS net zo hebben laten lijken dat Alkmaar Sint Pancras en Koedijk al opgegeven heeft, terwijl dat beslist niet zo is. Van der Rhee zal trachten de Alkmaarse zienswijze duidelijk onder het voetlicht te brengen.

Mocht GS het Alkmaarse verhaal toch van tafel vegen, dan rest nog een gang naar de Tweede Kamer. (foto: VVD Alkmaar)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl