Langedijk Centraal


Op veel locaties in de gemeente Langedijk wordt gebruik gemaakt van gemeentegrond, het zogenaamde 'snippergroen'. In de meeste gevallen is de grond gelegen naast woningen en wordt die als tuin gebruikt. Hoewel veel van dergelijke stukken grond aan de gebruiker worden verhuurd, zijn er ook plekken zonder toestemming of overeenkomst in gebruik genomen. Daar gaat de gemeente niet eenduidig mee om, vinden GroenLinks en de ChristenUnie.

In 2009 is er een beleidsnotitie en een plan van aanpak geschreven over het gebruik van gemeentegrond door inwoners. Sinds de vaststelling van de beleidsnotitie en het plan van aanpak is de gemeente gestart met het aanschrijven van inwoners die gemeentegrond zonder toestemming of overeenkomst in gebruik namen.

Wat betreft de communicatie richting de burgers schreef de gemeente al in 2017 dat die helder, vriendelijk en duidelijk moest zijn: "Het is altijd mogelijk geweest voor de burger om naar aanleiding van een brief een gesprek in te plannen en de situatie te bespreken. Dit is echter niet altijd duidelijk terug te lezen in de brief die naar de burgers werd verstuurd. Vanaf heden wordt
duidelijk in de brief vermeld dat een gesprek altijd mogelijk is."

Juist over dit laatste stellen GroenLinks en de ChristenUnie vragen aan het college. In het Oosterdelgebied handelt de gemeente heel anders, en zonder dat de raad op de hoogte is gesteld. De fracties werden dit voorjaar benaderd door bewoners van drie adressen aan de Grutto te Zuid-Scharwoude. Ze hadden een brief ontvangen waarin werd verzocht om de gedeelten van hun eiland die eigendom van de gemeente zijn, maar door hen in gebruik zijn, te ontruimen. Als reden werd opgegeven dat het gebruik door hen niet was toegestaan.

Anderzijds is er beleid waarbij inwoners en bedrijven erop gewezen worden dat de door hen gebruikte stukken grond eigendom van de gemeente zijn. Daarbij wordt vervolgens het aanbod gedaan deze grond alsnog te kopen of te huren. Wie krijgt deze kans, en wie moet direct tot ontruiming overgaan, vragen GroenLinks en de ChristenUnie. De fracties vinden dat er sprake is van willekeur en willen van het college weten hoe het beleid in elkaar steekt. 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl