Langedijk Centraal


Het college van Heerhugowaard stelt de gemeenteraad voor om 100.000 euro opzij te zetten voor duurzame initiatieven aan weerszijden van het kanaal tussen Heerhugowaard en Langedijk. Het gaat onder andere om de verduurzaming van Museum Broekerveiling en onderzoek naar de energetische mogelijkheden van oppervlaktewater. Gemeente Langedijk legde in 2019 al 250.000 euro apart voor de verduurzaming van de lighallen, het afmijnlokaal en de open en gesloten rondvaartboot van het museum.

De investeringen van Heerhugowaard zijn voor het plan ‘Concreet aan de slag’. Belangrijke elementen daarin het ontwikkelen van OV-knooppunten rondom het stationsgebied, het programma Langedijk Ontwikkelt met Water, het Stadshart van Heerhugowaard, het Oosterdelgebied, het Museum BroekerVeiling, de havens van beide gemeenten en particuliere initiatieven op en bij het water.

Concreet is de ton euro bedoeld voor vijf activiteiten:

Reddingsplan cultuurlandschap Oosterdel (bovenop budget van Langedijk)
Een bijdrage in de elektrificatie van de boten van het Museum BroekerVeiling
Een bijdrage in de verduurzaming van het Museum Broekerveiling
Een bijdrage in aanvullend onderzoek naar de energetische mogelijkheden van het waterrijke gebied rondom het Stationsgebied en de Langedijker haven
Langedijker en Heerhugowaardse verhalen in de Kanaalzone ophalen en optekenen

Door te investeren in behoud en versterking van de natuur- en cultuurhistorische waarden, vermindering van de CO2- uitstoot, het gasloos bouwen en energieneutraal ontwikkelen wordt een duurzame gebiedsontwikkeling aan weerszijden van het kanaal bevorderd.

Waards wethouder Monique Stam: "De Broekervaart, de Buurtbus en de gezamenlijke omgevingsvisie, zijn al sprekende voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking. Onze gemeenten zetten in op behoud en versterking van Museum BroekerVeiling en cultuurlandschap Oosterdel. Het prachtige landschap in combinatie met het museum dragen mede de identiteit in het nieuwe hart van de fusiegemeente. Naast de toegang tot de moderne stad is het stationsgebied een poort naar het cultuurhistorische landschap."

Nils Langedijk, wethouder van Langedijk: "We zijn blij dat ook Heerhugowaard samen met ons wil investeren in de toekomst van het museum en het unieke Oosterdelgebied. Een besluit dat al een tijd in voorbereiding is. Inmiddels is er het één en ander gebeurd in de wereld. Het museum verkeert in zwaar weer door de terugval van bezoekers. We zijn in goed overleg met het museum, er moet namelijk op de korte termijn wat gebeuren. Maar ook voor de langere termijn moeten we doorgaan met plannen maken. De investering van Heerhugowaard draagt daar aan bij."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl