Langedijk Centraal


Dat alle scholen gesloten zijn door het coronavirus, betekent niet dat er geen huiswerk meer gedaan hoeft te worden. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze online onderwijs kunnen volgen, maar niet alle ouders hebben thuis een computer of laptop. Daarom wordt tijdelijk bijzondere bijstand verstrekt aan ouders van schoolgaande kinderen van 7 tot en met 17 jaar oud. Dit is een verruiming van de bestaande regeling.

Deze regeling loopt zo lang scholen gesloten zijn in verband met het coronavirus, doch uiterlijk tot 1 augustus 2020. Er is geen vergoeding voor de kosten van een printer en internet. Om in aanmerking te komen gelden voorwaarden, waarop Halte Werk controleert:

• Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm en het vermogen moet laag zijn
• De school van het kind zorgt niet voor een computer en er worden ook geen andere mogelijkheden gegeven
• Een gezin dat de laatste 5 jaar deze bijzondere bijstand al kreeg, ontvangt budget voor één computer minder
• De hoogte van de vergoeding is 250 euro per computer
• Na de aankoop moet de bon van de computer worden ingeleverd

De vergoeding kan aangevraagd worden met DigiD via haltewerk.nl/formulieren. Mensen zonder DigiD kunnen het formulier downloaden en ingevuld versturen naar Halte Werk. Meer info op haltewerk.nl/computerregeling.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl