Langedijk Centraal


Een overgroot deel van de Langedijkers die in 2018 gebruik maakten van de Wet Maatschappelijke Dienstverlening (Wmo) of Jeugdhulp was hier veelal positief over. Het percentage van in het algemeen tevreden cliënten kwam uit op respectievelijk 87 en 80 procent. Dit blijkt uit recent onderzoek van I&O Research. Wmo en jeugdzorgaanbieders in Langedijk werden, net als in 2017, beloond met een 7,6.

Wat betreft de jeugdhulp viel op dat cliënten vooral positief waren over de bejegening door hulpverleners. Ze voelden zich met respect behandeld en serieus genomen. Wat minder was men te spreken over de snelheid van de hulp en, wanneer van toepassing, de samenwerking tussen organisaties. De jeugd wist de hulpverlening goed te vinden, veelal via ouders maar ook de school of huisarts.

Acht op de tien Wmo-cliënten hadden geen problemen met het vinden van steun. De tevredenheid over de Wmo-consulente tijdens het keukentafelgesprek was ten opzichte van 2017 toegenomen.

Gemeente Langedijk is wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit te voeren. Zo ontstaat inzicht in de sterke kanten en verbeterpunten. Voor het onderzoek zijn in totaal 456 Wmo-cliënten en 435 Jeugdhulpcliënten (of hun ouders) benaderd. Zij kregen een vragenlijst toegestuurd met de mogelijkheid deze schriftelijk of online in te vullen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl