Langedijk Centraal


Maandag werden ondernemers in Heer Hugo verwelkomd door de economiewethouders Jasper Nieuwenhuizen en Monique Stam, om mee te praten over de kansen en knelpunten voor werklocaties en gebieden met detailhandel in Langedijk en Heerhugowaard. Vrijdag lieten de gemeenten weten dat de opkomst goed was met zo'n 55 ondernemers. Nieuwenhuizen sprak van een geslaagde en inspirerende avond.

Wethouder Stam: "Op dit moment lopen er verschillende trajecten in Heerhugowaard en Langedijk, waarbij we vragen naar input van ondernemers. Denk aan de Regionale Energie Strategie (RES), de regionale visie op werklocaties en het horecabeleid. Fijn dat er vanavond opnieuw zoveel ondernemers aanwezig zijn en willen meedenken."

Tijdens de sessies over de werklocaties werd, vanuit een eerste analyse van Stec Advies, meegedacht over het toekomstperspectief van bedrijventerreinen in thema's als bereikbaarheid en mobiliteit, schoon-heel-veilig, verduurzaming en functiemenging. Bij de sessie detailhandel ging Bureau Stedelijke Planning kort in op de actuele ontwikkelingen. Winkelgebieden in onze regio hebben het dikwijls zwaar. Met de ondernemers is gesproken over vestigingspotentie, innovatie, promotie, duurzaamheid, onderscheidend vermogen en samenwerking.  De analyses en nieuwe inzichten vormen de basis van de visie Detailhandel en Commerciële Voorzieningen.

Een geslaagde en inspirerende avond, aldus wethouder Jasper Nieuwenhuizen. “Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook als netwerkbijeenkomst. Zo hebben ondernemers uit Langedijk en Heerhugowaard nader met elkaar kennis gemaakt. Stap voor stap wordt er meer samengewerkt.”

De analyses zijn in april uitgewerkt tot concept-visies en dan volgen uitnodigingen voor nieuwe sessies. Doel is om nog voor de zomer de visies ter besluitvorming voor te leggen aan beide gemeenteraden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl