Langedijk Centraal


Door oplopende kosten en onzekerheden willen veel gemeenten de komende jaren gaan bezuinigen. Met name de overheveling van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning vanaf het Rijk drijft lokale overheden op kosten. In Langedijk komen daarbij nog de enorm hoge kosten voor inhuur van externen. De gemeente gaat vanaf 2021 dan ook snijden in de uitgaven. Dat blijkt uit onderzoek van mediapartner NH Nieuws.

Gemeente Langedijk zal met name bezuinigen door het rustiger aan te doen. Bepaalde investeringen zullen worden uitgesteld of opnieuw worden overwogen. "Soms ontbrak bij de gemeente Langedijk voldoende capaciteit om alle geplande investeringen uit te voeren en zijn investeringen daarom daarom verschoven." Daarnaast gaat worden bezuinigd op het sociaal domein, en dan met name preventieve maatregelen. Bovendien gaat de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen omhoog.

Langedijk staat voor flinke financiële uitdagingen, waaronder de gemeentefusie met Heerhugowaard, maar die moeten uiteindelijk door de schaalvergroting de efficiëntie verhogen en kosten verlagen. De fusie is een van de redenen dat de kosten voor inhuur van externen zo hoog zijn.

Qua nieuw beleid zet Langedijk onder meer in op het stimuleren van zonnepanelen op woningen en bedrijven. Verder gaat de gemeente zich richten op de aanpak van eenzaamheid en ook op buurtbemiddeling, zodat de politie minder op meldingen van burenruzies hoeft te rijden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl