Enkele maanden terug kwam de renovatie van het sportcomplex van SV Vrone op de tocht te staan. De Pancrasser vereniging en enkele private partijen besloten toen de samenwerking te ontbinden. SV Vrone heeft vervolgens gemeente Langedijk gevraagd de regie op te pakken. Omdat het college zich medeverantwoordelijk voelt voor een ‘toekomstproof’ SV Vrone, geeft het gehoor aan deze oproep.

SV Vrone zoekt al jaren naar mogelijkheden en financiële middelen om het verouderde sportcomplex aan de Boeterslaan te renoveren. Lange tijd heeft het bestuur samen met de gemeente en private partijen gewerkt aan een plan voor nieuwe velden en een nieuw clubhuis. SV Vrone zou de grond van het complex kopen en herschikking van de velden zou grond vrijmaken voor verkoop aan huizenbouwers. Met de opbrengst moest de renovatie bekostigd worden. De partijen kwamen echter niet op één lijn.

Het college wil de regie overnemen en het plan in grote lijnen voortzetten. De gemeente wil dan meteen de verkeers- en parkeersituatie rondom het complex aanpakken. De plannen zullen in nauwe samenwerking met omwonenden en belanghebbenden worden doorontwikkeld. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de kaders voor de projectaanpak en budget vrij te maken. (foto: Facebook SV Vrone)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl