Langedijk Centraal


Naar aanleiding van twee moties beloofde het college van Langedijk de gemeenteraad op de hoogte te houden over de stand van zaken rond het kernenbeleid. In een memo bericht het college over "veelal constructieve" gesprekken met inwoners over het kernenbeleid voor Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk. De eerste stappen werden gezet voor betere communicatie en meer inspraak.

De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijke als bestuurlijke gesprekken gevoerd met inwoners in beide dorpen, waaronder vertegenwoordigers van het voormalige Dorpsplatform en de Dorpsraad van Sint Pancras. In beide woonkernen was onder andere een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ met een Langedijker maaltijd.

Vanuit Sint Pancras kwam kritiek op de samenwerking, variërend van gebrekkige informatievoorziening tot te weinig afstemming met de Dorpsraad of het Dorpsplatform in het onderhoud van de openbare ruimte. Een gebrek  aan overleg en informatie kwam ook al bovenwater tijdens de perikelen rond de gemeentefusie.

In de Pancrasser ontwerpsessie op 12 december werd goed overleg gevoerd over de rolverdeling voor de gemeente, de Dorpsraad, diens achterban en andere inwoners. Ook werd afgesproken om in het eerste kwartaal vaker en breder overleg te voeren, onder andere met ‘bestaande verbanden’, zoals sportverenigingen. In maart of april volgt een plenaire sessie over betere samenwerking, waarbij 'best practices' van andere gemeenten op tafel kunnen komen.

Ook vanuit Koedijk klonk de vraag naar betere communicatie en meer inspraak. Verbetering krijgt onder andere vorm met een ‘buurtfeest voor een dag’, waarbij opgehaald wordt wat inwoners belangrijk vinden ter versterking van de leefbaarheid. Een wijkschouw werd al geopperd. Afgesproken is dat de gemeente in januari een voorstel doet voor zo’n dag en hoe we over de opbrengst van de deze dag met elkaar in gesprek blijven.

Ter verbetering van de samenwerking en de communicatie wil de gemeente in het eerste kwartaal 2020 met de raden van Langedijk en Heerhugowaard in
gesprek over kernenbeleid om geleverde discussiepunten te bespreken.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl