Langedijk Centraal


Het Alkmaarse college gaat op aandringen van de gemeenteraad een formele zienswijze op het herindelingsontwerp van de fuserende buurgemeenten indienen, met daarin het verzoek tot adoptie van Koedijk en Sint Pancras. De raad stond donderdag unaniem achter het raadsvoorstel dat daarvoor was opgesteld. "U komt bij ons in een gespreid bedje", zei BAS-fractieleider Willem Peters richting de inwoners van de beide dorpskernen. Daarbij is wel de hoop dat de regionale samenwerking er niet onder lijdt.

Toen uit onderzoek duidelijk werd dat Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk liever met Alkmaar fuseren kreeg het college, via de motie 'Een warm welkom 2.0', opdracht om oriënterende gesprekken te voeren met de buren. Dat leverde verontwaardiging op in Heerhugowaard en Langedijk. Het college wilde zich dan ook niet verder mengen in het fusieproces, maar op 19 november werd al duidelijk dat de raad dat middels een raadsvoorstel zou gaan forceren.

De fusiegemeenten hadden voorgesteld om een bestuur voor Sint Pancras en Koedijk op te richten, maar de Alkmaarse raad vond dat zo evengoed niet werd geluisterd naar de wens van de meerderheid. De democratie stond onder druk, werd gezegd. Een petitie in Sint Pancras benadrukte die wens nog eens. Dat de raad de kwestie niet wilde laten rusten leverde opnieuw boosheid bij raadsleden uit Heerhugowaard en Langedijk.

In de zienswijze wordt voorgesteld om Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk te adopteren. De makkelijkste wijze is per grenscorrectie. Dat zou met Koedijk nu al kunnen, Sint Pancras zou tot na de fusie moeten wachten. Optie twee is een nieuw fusieproces, met Alkmaar dus, en dan nieuwe verkiezingen. En dan kunnen de dorpen de plaatselijke verordeningen direct overnemen óf ze gaan onder de loep voor aanpassing.

Het idee voor een eigen dorpenbestuur, met daarin vertegenwoordigers van de beide dorpskernen, Alkmaar en Langedijk, komt als alternatief in de zienswijze. De raad is zich wel degelijk bewust van de reacties op de inmenging. "Het verdient niet de schoonheidsprijs", erkende Bastiaan de Leeuw van GroenLinks.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl