Gemeente Alkmaar en AZ zijn overeengekomen dat op 1 november de volledige rapportage aangeleverd zou worden, maar daar is volgens de gemeente niet aan voldaan en daarmee is het tijdspad van de toetsing onder druk komen te staan. Maar als AZ de komende twee weken de ontbrekende gegevens aanlevert én het totale onderzoek aantoont dat het stadion voldoet aan de minimale wettelijke norm NEN8700, kan er thuis gespeeld worden tegen Ajax.

“Bij aanvang van dit proces is het doel van het onderzoek helder geweest en is er door alle partijen hard gewerkt om het onderzoek compleet te maken en te toetsen. We moeten constateren dat er nog essentiële gegevens ontbreken om de constructieve veiligheid te beoordelen. Net als AZ wil de gemeente het voetbal weer zo snel mogelijk terug in Alkmaar. Het voetbal hoort bij de stad en we zijn er trots op. Uitgangspunten die echter boven dit alles gaan, zijn zorgvuldigheid en de veiligheid van de ruim 17.000 supporters,” zo laat het college van B&W weten.

Naast de gemeente toetst TNO als onafhankelijke partij de rapportages over de veiligheid van stadion. Beiden hebben nog zorgen over de tribune voor het hoofdgebouw. De gemeente heeft AZ enkele weken geleden verzocht om kritische verbindingen van de tribune te inspecteren en te berekenen. Tot op heden is die inspectie niet uitgevoerd en zijn er geen gegevens aan de gemeente en TNO ter beschikking gesteld.

Daarnaast zijn er nog diverse secundaire constructieonderdelen waarvan nog niet is aangetoond dat ze voldoen aan de norm. Bovendien moeten er aanvullende stukken worden aangeleverd voor de gebruiksmelding. De gegevens voor de overige stadiondelen zijn sinds deze week (25 november) compleet. Ditzelfde geldt voor de lichtmasten en hoofdgebouw. Deze gegevens worden op dit moment getoetst. Hier kan de gemeente volgende week duidelijkheid over geven.

Aan de hand van de gegevens zoals nu beschikbaar kan de gemeente de het stadion nog niet vrijgeven voor wedstrijden met publiek. Ook TNO is van mening dat op dit moment onvoldoende is aangetoond dat het stadion constructief veilig is. Er kan dus wel gespeeld worden. Of dit met of zonder publiek is hangt af van de toets van de gemeente en de medewerking van AZ aan een visuele inspectie in het stadion zelf. Uiterlijk begin volgende week verwacht gemeente hierover uitsluitsel te kunnen geven aan AZ.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl