Langedijk Centraal


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verhoogt voor volgend jaar de waterschapsbelasting. Doel is om de jaarinkomsten met 3,5 procent op te krikken naar 230 miljoen euro. Hiermee wil het waterschap inflatie en stijgende grond- en bouwkosten compenseren. Bovendien worden de komende vijf jaar alle vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties in het kwartier vernieuwd en dat gaat 30 miljoen kosten. In regio Alkmaar zijn er twee: in de Bergermeer en bij het Geestmerambacht.

De meeste rzwi's zijn ruim 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. "Iedere keer als we renoveren of groot onderhoud plegen, kijken we of we energiezuiniger kunnen gaan opereren," geeft portefeuillehouder financiën Ruud Maarschall van het HHNK aan.

Daarnaast gaat het hoogheemraadschap energie opwekken. "Op de terreinen van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties gaan we het komend jaar ruim 32.000 zonnepanelen leggen om zoveel mogelijk van ons stroomgebruik zelf op te wekken," licht Maarschall toe. In totaal moeten er eind 2020 ruim 56.000 zonnepanelen op eigen grond en daken liggen.

De belastingverhoging is niet voor iedereen hetzelfde. "Agrariërs gaan iets minder belasting betalen en voor huurders beperkt de stijging zich tot 2,4 procent. Het zijn vooral de huiseigenaren met woningen boven de vijf ton die meer gaan betalen."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl