Langedijk Centraal


Het college van Langedijk heeft de begroting voor 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Terwijl in juni bij het vaststellen van de kadernota nog sprake was van een mogelijk negatief saldo, staat er uiteindelijk onder de streep toch een structurele plus.

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: ”Na het vaststellen van de kadernota is er hard gewerkt om toch te komen tot een sluitende begroting. Gezien alle ontwikkelingen is dat een zware klus geweest. We hebben ondanks de forse uitdagingen op het gebied van Jeugdzorg en Wmo, een goede balans weten te vinden in de begroting. Zo kunnen we de voorzieningen die belangrijk zijn voor het dorpse karakter in stand houden en verstevigen. Ook investeren we in leefbaarheid van de dorpen door goed onderhoud van wegen en groen, en door meer toezicht door BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren)."

Het college probeerde de kosten voor Jeugdzorg en Wmo te beperken, zonder voorzieningen te moeten schrappen. Wethouder Reijven: "Waar het gaat om jeugdhulp - om zorg - ondersteunen we in Langedijk zo vroeg mogelijk met een breed pakket aan preventieve acties en activiteiten. Maar wat die preventieve aanpak feitelijk oplevert, is nog niet altijd duidelijk. Daarom onderzoeken we in de loop van het volgende jaar het effect daarvan. Het college verwacht dat preventie voordelen oplevert, voordelen die vanaf 2021 ook doorwerken in de begroting."

Andere speerpunten waren leefomgeving en veiligheid. Burgemeester Kompier: “Met extra BOA-capaciteit wil ons college inzetten op meer toezicht in de openbare ruimte. Hier valt ook het varen onder.”

Het Langedijker college kijkt ook naar de toekomst, zoals doorvaarbaarheid van wateren. Wethouder Jongenelen is trots dat er, ondanks dat er kritisch gekeken moest worden naar de voortgang van 'Langedijk Ontwikkelt Met Water', geen projecten gestopt of geschrapt hoeven te worden: "We hebben alleen nieuwe projecten wat realistischer in de tijd weggezet. De doortrekking Achterburggracht - Machinesloot en de aanpak van de Broekerhaven gaan gewoon door. Over het doorvaarbaar maken van de verbinding Vroonermeer-Twuyvermeer, is het eerste gesprek begonnen."

Tenslotte is er binnen het college veel aandacht voor duurzaamheid. Wethouder Langedijk: "Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst van Langedijk. Het inrichten van een duurzaamheidsportaal voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is daarbij een belangrijke stap. Net zoals het bijdragen aan een duurzaam Museum Broekerveiling."

Nieuwenhuizen is trots dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren met oog voor de inhoud, en niet alleen voor de financiën. “De gemeente staat ook in de toekomst nog voor voldoende uitdagingen, maar gezamenlijk leggen we een goede basis voor die toekomst.”

De begroting 2020 is online te vinden op langedijk.begroting-2020.nl/.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl