Het college van Langedijk is akkoord gegaan met het nieuwbouwplan voor een Integraal Kindcentrum aan de Sperwer in Sint Pancras, op de plaats van de huidige Paus Johannesschool. Maar daarbij wil het college van de raad graag aanvullend krediet om een aantal verbeteringen aan de plannen voor de school en de omgeving door te voeren.

In de nieuwe accommodatie komen de Paus Johannesschool en de Phoenix, samen met Kinderopvang Langedijk, nu nog gevestigd aan de Kastanjelaan. Alle drie zijn ze volgens de gemeente aan nieuwe huisvesting toe. De besturen verwachten bovendien een betere samenwerking en een optimale doorstroming tussen onderwijs en opvang.

De Phoenix gaat plaats maken voor 17 woningen in een groene omgeving. Op de locatie Kastanjelaan, waar drie gemeentelijke panden staan, moeten vijf vrijstaande woningen komen. Hiervoor doet het college een voorstel aan de gemeenteraad.

Wethouder Ad Jongenelen: “Het college vindt het belangrijk dat de plannen goed passen in de omgeving en dus een dorps en groen karakter hebben. We hebben voor het plan voor de omgeving van het IKC zoveel mogelijk aangesloten op het plan dat we eerder hebben opgesteld met de buurtbewoners eind 2017, begin 2018. Daarom hebben we volop ingezet op een goede en verkeersveilige verkeersstructuur op de Sperwer en een zo laag mogelijk aantal woningen.”

Het college gaat op korte termijn in gesprek met de schoolbesturen over de inrichting van de nieuwe school. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de plannen en benodigd krediet.

De omwonenden van beide locatie worden zeer binnenkort uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen bij een inloopbijeenkomst. (foto: Bing)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl