Langedijk Centraal


Dinsdagavond 20:00 uur ligt het herindelingsontwerp voor de gemeentefusie op tafel tijdens de forumvergadering in Langedijk. Een recent rapport van de Rekenkamer zal meer dan genoeg voer voor discussie geven: de doelstellingen in het ontwerp zijn te vaag om achteraf te kunnen controleren in welke mate ze zijn gerealiseerd. Het document is dus niet 'SMART'. De vergadering is live te volgen via bestuur.gemeentelangedijk.nl.

"Het college schetst in het raadsvoorstel ook onvoldoende wat die beoogde doelen waren, bijvoorbeeld met een korte samenvatting, en in hoeverre deze worden gerealiseerd met het voorgestelde ontwerp van de herindeling", staat in het Rekenkamer rapport. "Om de doelen te achterhalen moet worden teruggegrepen naar eerdere raadsvoorstellen en stukken. Dat maakt het moeilijk navolgbaar en ook daar zijn doelen te abstract geformuleerd waardoor de controleerbaarheid problematisch is."

De Rekenkamer controleert de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Centrale vraag is of de gemeenteraad goed kan handelen naar de verstrekte informatie van het college. Nee dus, in dit geval.

De organisatorische/personele en financiële verschillen tussen wel of niet fuseren staan goed uitgewerkt, stelt de Rekenkamer. Maar verder blijft de meerwaarde onduidelijk. Een ander belangrijk aspect is de beoogde versterking op bestuurskracht, maar dit wordt niet geconcretiseerd. Ook de verandering in de samenwerkingsrelaties van Heerhugowaard en Langedijk staan niet goed uitgewerkt.

En met name voor de inwoners van Koedijk en Sint Pancras: de fusiegemeenten beloven dat rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de afzonderlijke dorpskernen, maar ook dit moet nog verduidelijkt worden. De Rekenkamer geeft alvast een voorzetje. De nieuwe Omgevingswet geeft de mogelijkheid tot afwijkende regels per gebied.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl