Langedijk Centraal


De Alkmaarse wethouders Marcel Van Zon, Paul Verbruggen en hun Heerhugowaardse collega Monique Stam hebben vorige week het Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar in Haarlem aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin. Dit liet gemeente Alkmaar woensdag weten. Het document biedt het regionale toekomstperspectief wat betreft de mobiliteit en bereikbaarheid.

De regio bestaat uit de HAL-gemeenten en de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Met de fikse woningbouwopgave is het een evengrote uitdaging om de infrastructuur mee te ontwikkelen. Er wordt ingezet op openbaar vervoer, het (hoofd)wegennetwerk en het fietsnetwerk. Ook wordt ruimte gegeven aan nieuwe en duurzame oplossingen, zoals e-bike delen en autodelen.

Wethouder Van Zon: "We willen als regio ook de bereikbaarheid verbeteren. Dit gaat beter als er ook buiten de gemeentegrenzen wordt samengewerkt. Daarnaast is het voor de bereikbaarheid van de regio nodig om in te zetten op infrastructurele maatregelen op het hoofdwegennet van de regio. Hiervoor hebben we ook andere partners nodig zoals de provincie, het rijk en de Metropoolregio Amsterdam."

Gedeputeerde Tekin van provincie Noord-Holland: "Het is goed dat de Regio Alkmaar nadenkt over toekomstige bereikbaarheid in relatie tot meerdere opgaven zoals woningbouw."

Regio Alkmaar zet nu in op het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met Rijk, Metropoolregio Amsterdam en de provincie naar adequate mobiliteitsmaatregelen en bijbehorende financieringsmogelijkheden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl