Langedijk Centraal


De gemeenteraad van Langedijk heeft dinsdagavond ingestemd met een VVD-motie, om de Tweede Kamer per brief te informeren over de penibele financiële situatie van de gemeente. Ook het college kwam aan boord tijdens de vergadering, waarin de jaarstukken van 2018 op tafel lagen, samen met de sombere Kadernota 2020-2023. De "stormbal" hangt uit.

Langedijk heeft na financieel zwaar weer niet de slagkracht om nieuwe tegenvallers te incasseren. Maar 2018 werd negatief afgesloten, met name door veel hogere kosten in het sociale domein: ruim 2,5 miljoen euro dan begroot. Met invoering van de Participatiewet zijn diverse sociale taken afgeschoven op gemeenten, maar tegelijkertijd werd er flink gekort, omdat een lokale aanpak volgens het rijk veel efficiënter zou zijn.

Met de kadernota tot 2023 wordt een somber plaatje geschetst. Het sociale domein zal duurder worden, implantatie van de Omgevingswet zal 1,7 miljoen euro kosten en de ICT vergt nog miljoenen aan investeringen. Dan zijn er nog de Afvalstoffenheffing van het rijk à 0,5 miljoen, kosten voor de energietransitie en hogere uitgaven door nieuwe cao's en prijsstijgingen in de (civiele) bouw. "Elke euro uit Den Haag is dan ook hard nodig", benadrukt Ger Nijman van Dorpsbelang Langedijk.

Vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderhandelen nog met minister Hugo de Jonge. Hij heeft al steun toegezegd bij hoge nood, maar in ieder geval Langedijk heeft meer nodig dan een doekje voor het bloeden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl