Langedijk Centraal


Wie door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis met een verdenking van longkanker gaat een spannende en onzekere tijd tegemoet. Noordwest is daarom gestart met sneldiagnostiek bij patiënten bij wie op de longfoto een afwijking wordt gezien. Duurde het voorheen zo'n drie weken om de benodigde onderzoeken te doen, nu kunnen ze met één dag al klaar zijn.

Longarts Nicole Barlo: "De patiënt krijgt op één dag een gesprek met de longarts, een PET-CT (nucleair onderzoek) en een inwendige echografie. Deze onderzoeken werden voorheen gepland op verschillende dagen in een periode van drie weken. Ook de uitslag volgt sneller: binnen een tot twee weken worden de diagnose en het behandelplan besproken."

Huisarts en patiënt worden telefonisch ingelicht over het zorgpad sneldiagnostiek. Als het voor de patiënt te belastend is om op één dag alle onderzoeken te ondergaan worden deze zoals voorheen los van elkaar gepland.

Er zijn bij Noordwest meer vernieuwingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van longkanker. Zo is Symbiant (expertisecentrum op het gebied van pathologie) eind vorig jaar gestart met het testen van een nieuwe methode voor het diagnosticeren van patiënten met longkanker door middel van een Liquid Biopsy.

Met deze bloedbiopt kunnen mutaties in het DNA in een dag worden opgespoord. Patholoog Nelly Breeuwsma: "Als een van de mutaties gevonden wordt kan in sommige gevallen direct worden gestart met een gerichte behandeling door middel van tabletten. Het bloedbiopt wordt bij Noordwest ingezet vóór het reguliere biopt. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Bij een kleine groep patiënten is het bloedbiopt voldoende voor de analyse van de DNA-mutatie en hoeft er geen regulier biopt te worden genomen. Dat is patiëntvriendelijker, omdat er dan geen stukje weefsel weggenomen hoeft te worden. Bij een grotere groep, zo’n 40 procent, zorgt het bloedbiopt ervoor dat er veel tijdswinst geboekt kan worden in de diagnostiek omdat er bepaalde onderdelen van de analyse bij voorbaat uitgesloten kunnen worden."

Sinds begin 2017 voert Noordwest de Uniportal VATS lobectomie (U-VATS) uit. Inmiddels gaat 70 procent van de operaties via deze techniek. De U-VATS zorgt ervoor dat er tijdens een kijkoperatie nog maar één snede nodig is om de longtumor te verwijderen. Het resultaat: minder pijn, snellere wondgenezing, minder infectiegevaar en korter verblijf in het ziekenhuis.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl