Langedijk Centraal


Raadslid Maurice Schoutsen van GroenLinks stelde op 13 maart raadsvragen aan de gemeente Langedijk over gemaakte kosten, maar heeft hier nog altijd geen antwoord op gehad. Schriftelijke vragen horen binnen 30 dagen beantwoord te worden, maar deze termijn is inmiddels verstreken. Dit meldt het NHD.

Schoutsen stelde vragen over kosten die de gemeente gemaakt heeft voor het inhuren van extern personeel. Deze kosten zouden flink hoger zijn uitgevallen dan aanvankelijk was begroot: in plaats van 484.000 euro werd er door de gemeenteraad iets meer dan 4 miljoen euro uitgegeven. Naast uitleg over deze overschrijding, wil Schoutsen ook van de gemeente horen waarom zijn vragen hierover nog niet beantwoord zijn.

Zijn tweede reeks vragen gaat over de begroting voor 2019. Hierin is een bedrag van 671.000 euro gereserveerd voor het inhuren van extern personeel, maar in het eerste kwartaal van dit jaar is er al 917.000 aan deze post uitgegeven, ruim 30% meer dan bedoeld. Tegen het NHD vertelt Schoutsen dat zijn partij zich zorgen maakt over de financiële gezondheid van de gemeente: "Zonder enige verantwoording en onderbouwing aan de raad worden door de raad beschikbare budgetten overschreven. Er lijkt geen enkele (interne) controle op uitgaven aanwezig".

Namens GroenLinks vraagt hij de gemeente om uitleg over de toename van deze kosten, welke werkzaamheden er door dit externe personeel uitgevoerd zijn en in hoeverre Langedijkers hier iets van hebben meegekregen. Ook wil hij weten hoe er toezicht gehouden wordt op vastgestelde budgetten.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl