Langedijk Centraal


De Provincie en de achttien gemeenten die 'Holland boven Amsterdam' vormen, zetten extra in op goede bereikbaarheid middels het integrale programma 'Bereikbaarheid HbA'. In het programma is veel aandacht voor de ring van Alkmaar, maar ook voor andere knelpunten in het HAL-gebied.

Heleen Keur, wethouder Den Helder, stelt dat het wegennet achterblijft op de ontwikkelingen in Holland boven Amsterdam en spreekt allereerst over de N9. "Zo is de ring Alkmaar een grote bottleneck en met de ambities van de regio, wordt dit probleem alleen maar groter." Een bereikbaarheidsstudie van de Provincie toont aan dat aanpassingen de verkeersdruk en reistijden zullen verlagen.

In het programma worden diverse ontwikkelingen genoemd die de verkeersstromen beïnvloeden, zoals de woningbouwplannen in Alkmaar, de groeiende Energy & Health Campus in Petten, uitbreiding van de marine in Den Helder, de energietransitie en de pogingen tot spreiding van het toerisme vanuit Amsterdam naar het noorden.

In samenwerking met het Rijk en gemeenten wordt al gewerkt aan het opheffen van knelpunten in het HAL-gebied, zoals de ring van Alkmaar, de Westfrisiaweg en het project Aansluiting N508 - N242. Verder wordt gewerkt aan een beter fietsnetwerk en het 'hoogfrequente spoor', waarvoor Heerhugowaard een opstelterrein krijgt maar de gemeente ook nog hoopt op aangesloten te worden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl