Langedijk Centraal


Gemeente Langedijk heeft een onderzoeksbureau in de arm genomen om in dorpskernen Koedijk en Sint Pancras te onderzoeken hoe de inwoners tegen de fusie met Heerhugowaard aan kijken. Belangrijkste dilemma is daarbij natuurlijk: aansluiten bij Alkmaar of bij Heerhugowaard.

Binnenkort ontvangen alle volwassen inwoners een vragenlijst, maar of die vraag ook zo expliciet gesteld gaat worden in het onderzoek is niet duidelijk. Het onderzoek zorgt er wel voor dat de volgende stap in het fusieproces iets later gaat plaatsvinden. beide gemeenteraden zouden begin juli tegelijkertijd een beslissing nemen, maar dat moment wordt nu over het zomerreces heen getild.

Tijdens de fusiebijeenkomsten eerder dit jaar lieten Pancrassers en Koedijkers duidelijk van zich horen. Ze wilden liever bij Alkmaar horen dan bij Langedijk en fusiepartner Heerhugowaard. In hoeverre dat echt zo is, zal straks blijken uit de onderzoeksresultaten.

Hoewel dinsdagavond tijdens de vergadering door CDA, Kleurrijk Langedijk en groen Links nog hartstochtelijk gepleit werd voor een onderzoek in alle Langedijker dorpskernen, is na een overtuigende stemronde besloten om het onderzoek alleen in Koedijk en Sint Pancras te houden.

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl