De gemeenteraad van Langedijk stelde 26 maart het Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) 2019-2022 vast. Dit beleid wordt jaarlijks vertaald in een uitvoeringsprogramma, een overzicht van acties en maatregelen bij in het veiligheidsplan opgenomen prioriteiten en thema's. Woensdag is dit programma door het college vastgesteld.

In het LIVP 2019-2022 staan vier prioriteiten: sociale kwaliteit (intermenselijke relaties), georganiseerde ondermijnende criminaliteit, informatieveiligheid (waaronder cybercrime) en de verzamelgroep jeugd, alcohol & drugs. Daar zijn vier uitgangspunten aan gekoppeld: preventieve inzet waar mogelijk, een goed netwerk met veiligheidspartners, actieve communicatie richting inwoners en integrale operatie op grond van een goede informatiepositie.

Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma geeft een concrete invulling van die prioriteiten en uitgangspunten en ook de algemene thema's, zijnde veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid & veiligheid, jeugd & veiligheid, fysieke veiligheid (zoals verkeers- en brandveiligheid) en integriteit & veiligheid. Onder andere staat een duidelijke rolverdeling voor de betrokken ketenpartners genoteerd.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl