Langedijk Centraal


De Langedijker politiek heeft inmiddels een beslissing genomen over het 'doorvaarroute', maar blijkbaar is er het laatste woord er toch nog niet over gezegd. De door de Burgerrekenkamer daarover gehouden enquête in de Bomenwijk blijft de gemoederen bezighouden.

Fractievoorzitter van Hart voor Langedijk/D66 Floris de Boer heeft op 27 februari een tweet de wereld ingestuurd waarin hij die enquete 'haatzaaierij' noemt. En dat schoot Bart Muurling van de Burgerrekenkamer in het verkeerde keelgat. "Als je iemand van haatzaaierij beticht, beticht je die persoon van een strafbaar feit. En dat is dus laster", zo laat hij weten. "De blaag is nog maar 22 maar kennelijk een heel opgewonden standje".

Muurling liet het er niet bij zitten en heeft een jurist ingeschakeld die een brief naar De Boer heeft gestuurd met daarin de sommatie de tweet te verwijderen, per email excuus aan te bieden en daarvan de gemeenteraad op de hoogte te stellen. De Boer is niet van plan daar iets mee te doen. "Ik ben niet van plan de tweet te verwijderen, heb in mijn ogen niets verkeerds gedaan en ga zeker niet mijn excuses aanbieden".

Op de vraag waarom hij er voor gekozen heeft om Muurling van haatzaaierij te beschuldigen volgt vooral een uitleg over de vermeende sturende vragen van de enquête. "Ik kan daar als raadslid niets mee, de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd als waarheid. Ik had wellicht kunnen kiezen voor andere bewoordingen maar ik sta juridisch zeer sterk denk ik. Overigens hoop ik niet dat er een civiele zaak van komt, dat lijkt me niet de juiste oplossing."
Wie het dan wel moet oplossen is niet duidelijk.

Muurling heeft bij burgemeester Leontien Kompier al aangegeven in gesprek te willen, maar die gaf volgens hem aan daar 'geen behoefte aan te hebben.' Of het inderdaad een 'zaak' wordt is niet duidelijk. Muurling laat het er in ieder geval niet bij zitten. "Ik ga er niet over over, daar gaat justitie over, maar ik heb ook andere middelen tot mijn beschikking zoals mijn blog en social media." Wordt ongetwijfeld vervolgd...

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl