Langedijk Centraal


De gemeentesubsidie van de Veiligheidsregio Noord-Holland wordt de komende vier jaar stapsgewijs opgekrikt van zo'n 42 miljoen naar rond 46,5 miljoen euro. Dit zijn de 17 gemeenten binnen deze regio volgens het NHD overeengekomen. De verhoging van ruim een miljoen per jaar moet de naar verwachting stijgende loonkosten en prijzen dekken.

De Veiligheidsregio heeft het beheer over onder andere de brandweer, orde & veiligheid, ambulancediensten, meldkamers en ramp- en crisisbeheersing. De totale begroting van de organisatie gaat van krap 69 miljoen omhoog naar ruim 74 miljoen euro. Dit terwijl er de afgelopen vier jaar nog 7,4 miljoen moest worden bezuinigd.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl