Langedijk Centraal


'Veiligheid is van ons allemaal'. Dat is de titel van het nieuwe Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (LIVP) waarmee het college van Langedijk heeft ingestemd. De gemeenteraad vergadert later in maart over dit plan.

Gemeente Langedijk werkt actief aan handhaving en veiligheid, samen met partners als politie, scholen, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, ondernemers en inwoners. Veiligheid is zo een onderwerp dat iedereen raakt en waar iedereen een rol in speelt. Het oude Veiligheidsplan verliep, tijd voor een nieuw meerjarenplan.

Tijdens een politiek-bestuurlijke avond in januari hebben burgerraadsleden en raadsleden meegepraat over de prioriteiten voor het LIVP 2019-2022. Vier prioriteiten kwamen toen naar voren, waarbij de gemeente de regierol heeft: sociale kwaliteit (intermenselijke relaties),  georganiseerde ondermijnende criminaliteit, informatieveiligheid, en de combinatie jeugd, alcohol & drugs. Als uitgangspunten werden bepaald dat Langedijk preventief inzet waar mogelijk, nauw samenwerkt, actief communiceert met inwoners en integraal handelt op grond van goede informatie. Al deze aspecten zijn verwerkt in het nieuwe Veiligheidsplan.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl