Langedijk Centraal


De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk zetten de intensieve samenwerking op het gebied van de openbare verlichting voort. Het partnerschap is gebaseerd op het delen van kennis, organiseren van pilots en het gezamenlijk aanbesteden. Dit levert schaalvoordelen op en vergemakkelijkt innovatie en verduurzaming.

De intensiteit en onderlinge transparantie van de samenwerking wekt interesse bij andere gemeenten in het land. Alkmaars wethouder Marcel van Zon: "Het is mooi om te zien wat het oplevert als gemeenten intensief samenwerken. We zijn daardoor nog beter in staat om de openbare verlichting goed te organiseren. Daarmee verhogen we de veiligheid van de leefomgeving en maken we sneller stappen op het gebied van duurzaamheid.”

Een van de innovaties die momenteel wordt toegepast is de verlichting op ‘gelijkspanning’. In Heerhugowaard loopt een pilot waarbij één verdeelkast een lengte van 4 kilometer kan voorzien van verlichting. Dat ging tot nu toe nog met één kast op 400 meter. Dat bespaart materiaal, met name koper, en het systeem is minder storingsgevoelig. In Alkmaar en Langedijk wordt ‘verlichting op maat’ aangeboden: paden waar de verlichting aangaat als er iemand aankomt.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl