Langedijk Centraal


Om de vaarbinding tussen de Achterburggracht in Noord-Scharwoude en de Machinesloot in Zuid-Scharwoude te herstellen, moeten vier dammen
worden vervangen door bruggen. Het college van Langedijk neigt naar het ‘fiets-fiets-wandel-auto-scenario’. Per abuis werd prematuur een persbericht verzonden waarin staat dat de keuze al gemaakt is, maar blijkbaar is de kwestie nog niet helemaal rond.

Naar aanleiding van de forumvergadering op 15 januari over het herstel van de vaarverbinding, besloot het college het eerdere raadsvoorstel aan te vullen met de keuze voor de soorten brug. Het laat zich leiden door de uitkomsten van twee grote participatiebijeenkomsten die vorig jaar plaatsvonden. Zo’n 130 aanwezigen bekeken per locatie welk type brug (wandel-, fiets-, auto- of geen brug) daar het best zou passen. Uitzondering is de Wilgenlaan, hier komt verplicht een autobrug voor de noodhulpdiensten.

De wensen zijn besproken en geanalyseerd door ambtelijke specialisten qua verkeer, stedenbouw, en financiën met het volgende voorlopige resultaat:
- Locatie Sportlaan / Kastanjelaan: fietsbrug
- Locatie Lindenlaan: fietsbrug
- Locatie Wilgenlaan / Kastanjelaan: wandelbrug
- Locatie Wilgenlaan: autobrug
Dit scenario zou als beste uit de bus komen qua verkeersveiligheid,
bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Dorpsstraat en Voorburggracht voor mindervaliden en draagvlak onder de omwonenden. Door twee wegen te vervangen door fietsbruggen, wijzigt de verkeerscirculatie in de wijk, maar voor het autoverkeer zijn er andere routes.

Met de waterverbinding wordt niet alleen een vaarverbinding gerecreëerd, het is ook goed voor de waterhuishouding en verfraaiing van de openbare ruimte. De gemeente geeft dit project ook prioriteit, omdat daarna de hele Bomenbuurt in aanmerking komt voor herinrichting. Wethouder Ad Jongenelen: “Met deze doorsteek wordt een prachtige en historische vaarroute na jaren van voorbereidingen heropend voor recreatief gebruik.”

Zodra het college definitief besluit is het aan de gemeente raad om goedkeuring te geven voor het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) voor herstel van de vaarverbinding, een besluit te nemen over de typen bruggen en het financieel kader vast te stellen. Bij groen licht worden de plannen tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan het publiek.

Het project is te volgen op lomw.nl.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl