Langedijk Centraal


Het college van Langedijk trekt het eerdere raadsvoorstel in en gaat aan de slag om de precieze kosten in kaart te brengen van zowel de oostelijke als de westelijke tracé die de Achterburggracht doorvaarbaar moet  gaan maken.

Hiermee geeft de wethouder toe aan de wensen van de raad om de kosten vooraf inzichtelijk te maken en zal deze in een nieuw raadsvoorstel voorleggen. Op 12 februari zou dit onderwerp weer besproken worden in de vergadering, maar is inmiddels van de agenda gehaald.

Wethouder Jongenelen had vorige maand in de forumvergadering de raad gevraagd te kiezen uit de twee mogelijke vaarroutes. "Eerst tracékeuze, daarna scenariokeuze" pleitte hij. Zijn idee was om na de gemaakte keuze verder te praten over de invulling zodat er dan een precieze kostenraming gemaakt kan worden.

De meerderheid van de raad was het hier niet mee eens en wilde eerst de ramingen zien. De bedragen die wel genoemd zijn voor de oostelijke variant (2,4-2,9 miljoen euro) en de westelijke variant (1,5 en 2,1 miljoen euro) zijn  gebaseerd op ramingen uit de in 2012 opgestelde Masterplan Doorvaarbaarheid Langedijk. Deze ruwe inschattingen zijn “geactualiseerd” naar 2019, waarbij opvalt dat het bedrag van de westelijke variant nauwelijks opgehoogd is dan het bedrag voor de oostelijke variant. Daaruit valt de voorkeur van het college op te maken, namelijk de westelijke variant.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl