Langedijk Centraal


De gemeente Langedijk, Woonstichting Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2019 met een
doorkijk naar de toekomst. Op 6 december hebben zij deze afspraken ondertekend. De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw woon-zorg-welzijn concept en anders omgaan met energie.

De woningcorporaties bieden betaalbare woningen voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden een beroep op hen doen; de juiste huurder bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2019 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 85 procent van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan 640 euro.

Over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is afgesproken dat er voldoende en geschikt aanbod is van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners. Woningcorporaties en de gemeente maken in 2019 meerjarige afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen en het beschikbaar komen van bouwlocaties daarvoor. Op sociaal maatschappelijk gebied is de ambitie dat er sprake moet zijn van een prettige woonomgeving. Corporatie en gemeente werken hierin samen en overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten.

Op het gebied van energie staat er veel te gebeuren. Nieuwbouwwoningen die de corporaties bouwen hebben geen aansluiting op aardgas meer en zijn (bijna) energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten op termijn van het gas af. Komend jaar wordt een een begin gemaakt met de plannen hiervoor. Tegelijk gaan de corporaties door met het verduurzamen van woningen. Woonwaard maakt in de loop van volgend jaar keukens gasvrij bij een nieuwe verhuring en brengt bij vrijkomende eengezinswoningen, die daarvoor geschikt zijn, zonnepanelen aan. Woonstichting Langedijk biedt ruim 200 huurders aan de woning te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, waardoor de woning op minimaal een energielabel B komen. Huurders kunnen door bewust gebruik een belangrijke bijdrage energiebesparing realiseren.

De huurdersorganisaties stimuleren initiatieven om de bewustwording onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl