Langedijk Centraal


Doordat er steeds meer evenementen in Noord-Holland worden georganiseerd, is Veiligheidsregio NHN, samen met de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, genoodzaakt om het evenementenbeleid aan te scherpen.

Er gaan namelijk te veel politie-manuren zitten in de begeleiding van de evenementen en de politie kan dit nauwelijks meer bolwerken. In 2019 zal het aantal evenementen toenemen in tegenstelling tot de capaciteit van de politie.

Aanscherpen van het beleid houdt voornamelijk in dat evenement-organisatoren alle verantwoordelijkheid krijgen als het gaat om veiligheid. Niet alleen moeten ze een veiligheidsplan opstellen voor het evenement en alle risico's in beeld brengen, ze worden ook geacht zelf beveiliging en bewaking te regelen. Dit moet ertoe leiden dat er geen extra agenten ingezet hoeven worden bij evenementen 'met een hek'. Bij andere evenementen wordt per keer bekeken hoeveel politieagenten worden ingezet. (Foto: archief)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl